Fremvisning af C38 for flere interesserede kunder i Lomma (Sverige) i dagene 25.-27. Juni 2020

Lomma er yderligere hjemhavn for en Sessa C35…